Prečo treba zmenu?

Každý z nás, hlavne my rodičia, sa snažíme dať svojim deťom to najlepšie. Chceme, aby vyrastali v podnetnom prostredí, ktoré ich pripraví na spokojný a úspešný život. Naše školstvo sa preto musí zmeniť - deti musíme inšpirovať, rozvíjať a chystať na budúcnosť a všetky zmeny, ktoré prídu. Dôležité informácie musia získavať objavovaním či učením sa z chýb s podporou kvalitných učiteľov, ktorí budú pre ne aj ľudským vzorom. Memorovanie nadiktovaného učiva ich na budúcnosť nepripraví.

Ikona Sovy

Úlohou škôl je rozvíjať
u detí zručnosti,
aké technológie
nikdy mať nebudú.

Muž s dieťaťom
Deti

Poznáme to

Škôlky nemajú dostatok miest. Dieťa, ktoré sa do školy tešilo, časom do nej odmieta ísť. V škole chýbajú kvalitné učebnice, učitelia. Nekvalitu vyučovania treba sanovať cez platené „doučká“.

Ak sa dieťa nehodí na gymnázium, nájsť solídnu strednú odbornú školu sa stáva nočnou morou. Za kvalitnými vysokými školami sa chodí do Česka.

Zamestnávatelia učia absolventov vysokých škôl to, čo by mali vedieť.

Ikona Sovy

Budúcnosť je teraz

Technológie zásadne menia náš život. Dnešné deti budú mať mnohé povolania, ktoré nepoznáme, pretože ešte neexistujú. Mnohé poznatky už o pár rokov nebudú platiť. Po celý život sa budú musieť učiť.

Aj v budúcnosti však bude cenné to, čo môžu získať v škole už dnes. Sú to životné zručnosti pre flexibilné zmeny, tvorivé riešenie problémov, prácu v tímoch, kritické myslenie, IT, používanie cudzích jazykov.

Osobný život bude vyváženejší s pracovným. Práca, ktorá baví, bude žiadanejšia, lebo je udržateľnejšia.

Školy by mali na tieto trendy reagovať. Mali by byť miestom, kam sa deti s radosťou chodia učiť.

Deti
Deti

Minulosť je stále tu

V školách pribudli počítače, interaktívne tabule, zateplené fasády. V spôsobe učenia sa však veľa nezmenilo. Deti sa učia naspamäť poznámky, ktoré im nadiktujú. Mnohé vedia, že pýtať sa je skôr na škodu.

Vyžadujú sa encyklopedické vedomosti namiesto posilňovania zručností pre život. Nútia ich sedieť ticho v laviciach v radoch za sebou, namiesto toho, aby viedli kultivovanú diskusiu z očí do očí. Mali by bádať, pýtať sa, navrhovať riešenia. Učivo považujú za nezmyselné, lebo je nepoužiteľné v živote.

Učenie sa je pre nich zbytočné, nebaví ich. Takto ich „pripravujeme“ na meniaci sa svet.

Tri kľúčové problémy školstva

Školstvo je zložitý a komplexný systém. Je nevyhnutné pomenovať jeho kľúčové problémy. Riešením týchto problémov vieme školstvo najúčinnejšie zlepšiť.

1. ČO SA UČÍ

Sú vedomosti, ktoré sa deti dnes učia, skutočne dôležité pre svet, v ktorom budú v dospelosti žiť? Ak budeme neustále klásť dôraz na encyklopedické vedomosti, neostáva priestor ani čas na rozvíjanie životných zručností. Schopnosť kreatívne myslieť, pracovať s informáciami, dokázať riešiť problémy či schopnosť pracovať v tíme sa stávajú kľúčovými zručnosťami pre úspešný a zmysluplný život.

Ak chceme pre deti to najlepšie, nemôžeme ich na budúcnosť pripravovať s učivom z minulého storočia.

Deti

2. AKO SA UČÍ

Monotónny výklad bez aktívneho zapojenia žiakov je najčastejší spôsob, ako sa deti učia na všetkých stupňoch škôl.

Podľa výskumov sa takto mozog učí neefektívne. MUDr. Martin Jan Stránský, neurológ z Yale School of Medicine hovorí, že učiť sa má cez stimuláciu, porovnávanie, diskusiu, robením chýb.

Chceme, aby deti boli aktívnymi občanmi. V škole sú však neraz pasívnymi prijímateľmi informácii, dostupnými aj na internete.

Takto pripravujeme deti na minulosť, na poslušných pracovníkov, ktorí sa nebudú pýtať a budú robiť iba to, čo im vrchnosť povie. Úlohou škôl nie je súťažiť s robotmi, ale rozvíjať u detí také vedomosti a zručnosti, ktoré technológie nikdy mať nebudú.

3. KTO UČÍ

Kvalita učiteľov je dôležitejšia než kvalita školského vybavenia. Tvrdí Prof. Iram Siraj-Blatchford z Oxfordskej univerzity, ktorá 10 rokov skúmala vplyv prostredia na učenie sa detí od 3-11 rokov.

Vynikajúci učitelia tvoria vynikajúce školy. Naše školstvo potrebuje učiteľov, ktorí pripravujú deti na reálny život a výzvy 21. storočia. Potrebuje učiteľov, ktorí dostávajú systematickú metodickú podporu, adekvátne finančné ohodnotenie a uznanie za ich dôležitú prácu.

Ideálny učiteľ z pohľadu rodičov i detí spravodlivo pristupuje ku všetkým deťom. Vzdeláva aj vychováva, hľadá nové spôsoby výučby a svoju prácu robí s nadšením. Učiteľ, čo má rád deti. Učiteľmi by mali byť tí najlepší z najlepších a spoločnosť by im mala poskytovať podporu a uznanie, ktoré im prislúcha.

Nie všetci učitelia dnes tieto predstavy spĺňajú. Dôvodom je aj dlhodobé zanedbávanie učiteľskej profesie.

Graf ideálny učiteľ

Zdroj: CEEV Živica, projekt Učiteľ Slovenska, 2018