Lukáš Latinák

Lukáš Latinák, herec a otec školopovinných detí

„To, že by sa malo školstvo meniť, tak ako sa mení naša doba, by mala byť úplne prirodzená vec. A Juraj je vzdelaný človek, ktorý vie, čo robí. Je navyše vytrvalý, keď sa pre niečo rozhodne.“