O mne

Volám sa Juraj Hipš.
Už roky sa venujem školstvu - ako učiteľ, lektor, a ako tvorca inovácií s cieľom, aby sa deti zmysluplne učili – aby ich to bavilo. Spolu s tímom expertov a spolu s vami chcem zásadne zlepšiť školstvo na Slovensku. 

Ikona Sovy
Deti
Deti

Juraj Hipš – Aký je môj príbeh?

Učenie ma fascinovalo už od detstva, keď ma otec ako učiteľ brával so sebou do školy. Ako žiak a študent som o svoje nadšenie zo školy takmer prišiel. Zachránilo ma dobrovoľníctvo, ktoré mi dalo mnoho do života. Úplne ma pohltilo učenie na strednej škole popri vysokoškolskom štúdiu.

Po jeho skončení som založil mimovládnu vzdelávaciu organizáciu Živica s cieľom priniesť kvalitné vzdelávacie programy na rôzne školy. Začal som učiť. V rokoch 2000 - 2019 som bol v Živici riaditeľom. Začínali sme ako traja dobrovoľníci. Dnes je to rešpektovaná a stabilná organizácia s 30 pracovníkmi.

Pred 11 rokmi som spoluzakladal prvú komunitnú školu na zaježovských lazoch. Vychodili ju aj moje deti. Neskôr som založil program pre nadaných mladých ľudí Sokratov inštitút. Bol ocenený aj medzinárodnou cenou GENE Award.

Pre učiteľov som založil Komenského inštitút. Poskytuje kvalitné ročné vzdelávanie učiteľom, ktorí majú odvahu meniť školstvo zdola. Program bol v roku 2017 zaradený medzinárodnou organizáciou Varkey foundation medzi 4 najinšpiratívnejšie programy na podporu učiteľov na svete.

Stál som si pri zrode ceny Učiteľ Slovenska, ktorá oceňuje prácu kvalitných pedagógov a ukazuje pozitívne príklady v slovenskom školstve. Je súčasťou prestížneho medzinárodného ocenenia Global Teacher Prize.

Za svoju prácu v oblasti školstva som získal Cenu MOST za dlhodobý prínos vo vzdelávaní. Nadácia Orange mi udelila cenu za občiansku angažovanosť. Ashoka foundation a Nadácia Pontis ma zaradili medzi významných sociálnych inovátorov Slovenska.

Deti
Deti

Prečo kandidujem?

Roky som podporoval motivovaných učiteľov, riaditeľov aj vysokoškolských pedagógov, ktorí sa snažili o zmenu školstva „zdola“. Sú pozitívnymi príkladmi, ako sa veci dajú robiť. Nediali sa vďaka štátu, ale napriek nemu. Zásadné zmeny školstva na Slovensku ale potrebujú podporu štátu.

Rozhodol som sa vstúpiť do politiky, aby som pomohol zlepšiť školy. Chcem, aby každé dieťa navštevovalo kvalitnú školu s inšpiratívnymi učiteľmi.

Iniciatívy „zdola“ sú nesmierne dôležité a nevyhnutné pre zlepšenie školstva. Urobím všetko preto, aby zmeny „zhora“ boli v súlade s tým, o čo sa už roky usilujú inovatívni a odvážni učitelia.

Cieľom nás všetkých spolu musí byť to, aby každé dieťa na Slovensku dostalo kvalitné a zmysluplné vzdelanie.

Preto som vstúpil do SPOLU - občianska demokracia s cieľom vymeniť súčasnú vládu a skutočne zlepšiť vzdelávanie na Slovensku.